ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ»,

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΖΩΟΔΟΤΗ Γ’ ΦΑΣΗ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»   ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΙΛΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΟΥΤΑΣ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»   ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκυρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ”

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΜΙΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »