Αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως 30-04-2020, δέχεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι αιτήσεις των δημοτών θα υποβάλλονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος έχει αναλάβει επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο (αναπληρωτής ο κ. Νίκος Αναστασόπουλος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, αρμόδιος σε θέματα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου). Μέλη της επιτροπής είναι επίσης η κα Στεφανοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη Κατ. Πωλ. Πύργου, εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε. και ο κ. Καραγιάννης Αντώνιος, εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αναπληρωτή τον κ. Πατσούρη Δημήτριο.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, η χορήγηση ειδικού βοηθήματος και η εντολή άμεσης επανασύνδεσης των ευπαθών καταναλωτών, όπως προβλέπεται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Συντονίστρια ορίζεται η κα Πρίνου Ελένη, κοινωνική λειτουργός, συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα  2014-2020».

Για περισσότερες  πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2624022549 & 22250, (εσωτ. 5).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest