Φορέας Υλοποίησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1.000.000,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Περιγραφή:

Το παρών έργο αφορά στην ανάπλαση του χώρου εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

– Αντικατάσταση (ανακατασκευή) δαπέδων και πλακοστρώσεων σε πεζοδρόμια.

– Αντικατάσταση της ασφαλτικής στρώσης και των φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος της δημοτικής οδού εισόδου της πόλης (πρώην Εθνικής Οδού Πύργου – Ολυμπίας, νυν προέκτασης της οδού Πραξιτέλους Κονδύλη)

– Τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών και κατασκευή ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα όρια των οικοδομικών τετραγώνων.

– Αντικατάσταση φρεατίων και οδηγών ομβρίων.

– Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων 

Στόχοι:

Η αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η εξασφάλισης της λειτουργικότητάς του, η προσβασιμότητα σε όλους και η άνεση κυκλοφορίας της οδού

Αποτελέσματα:

Ανακαινισμένη είσοδος της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας