Σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4555/2018 στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, απαιτείται να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι φορείς του Δήμου μας καθώς και δημότες εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μας να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest