Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι από 1η Ιουνίου 2024 θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η εγκριθείσα με αριθμό 60/2022 κυκλοφοριακή μελέτη στην Αρχαία Ολυμπία.

Επειδή ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος κατά την τουριστική περίοδο, καλούμε όλους τους πολίτες να τηρούν την υφιστάμενη σήμανση διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Αρμόδια για την τήρηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων είναι η Αστυνομική Αρχή της περιοχής.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest