Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με πρόβλεψη 67 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: ΕΔΩ (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6)

Αναλυτικά, οι προβλεπόμενες θέσεις και οι αντίστοιχες ειδικότητες για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στον πίνακα που ακολουθεί.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest