Από το Δασαρχείο Ολυμπίας, ενόψει της έναρξης της Κυνηγετικής περιόδου την Πέμπτη 20 Αυγούστου, μας κοινοποιήθηκε η Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Περιόδου 2020-2021. Ολόκληρη η διάταξη αυτή παρατίθεται στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest