Ιατροφαρμακευτικό υλικό σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει και να ταξινομήσει το ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό που προσφέρθηκε από…

Continue ReadingΙατροφαρμακευτικό υλικό σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 2020

ΘΕΜΑ      : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2020 Σχετικά   : άρθρο 118, παρ.5 & 6,  Ν. 4412/2016…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 2020

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»

Σχετικά: Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: - Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 - Της παρ. 10 του…

Continue ReadingΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»