Φορέας Υλοποίησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

335.000,00 €

Χρηματοδότηση:

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  . 3759/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΡΒ46ΜΤΛ6-ΓΓ1) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.961.138,00 €,  στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού 335.000,00 €.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.

Περιγραφή:

Το παρόν έργο αφορά σε παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των δρόμων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τις εκμεταλλεύσεις τους. Τα επιλεγμένα τμήματα οδών αφορούν αποκλειστικά υφιστάμενες αγροτικές οδούς που πληρούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού, είναι δρόμοι που δεν εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Επίσης τα επιλεγμένα τμήματα αγροτικών οδών βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου Οικισμών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Θα εκτελεστούν παρεμβάσεις (χαλικοστρώσεις) στις εξής Κοινότητες:

Δημοτική Ενότητα Λασιώνος

– Τ.Κ. Τσιπιάνων

– Τ.Κ. Αγίας Τριάδας

Δημοτική Ενότητα Φολόης

– Τ.Κ. Μηλεών

– Τ.Κ. Λάλα

– Τ.Κ. Φολόης

– Τ.Κ. Νεράιδας

– Τ.Κ. Νεμούτας

– Τ.Κ. Πέρσαινας

Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας

– Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας

– Τ.Κ. Βασιλακίου

– Τ.Κ. Ηράκλειας

– Τ.Κ. Καυκωνίας

– Τ.Κ. Κλαδέου 

– Τ.Κ. Κρυονερίου

– Τ.Κ. Ξηροκάμπου 

– Τ.Κ. Πελοπίου

– Τ.Κ. Πλατάνου

– Τ.Κ. Στρεφίου 

– Τ.Κ. Χελιδονίου 

Δημοτική Ενότητα Λαμπείας

– Τ.Κ. Ορεινής

Στόχοι:

Βελτίωση προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας αγροτικών οδών

Αποτελέσματα:

Καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τις εκμεταλλεύσεις τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest