Δελτίο Τύπου_ 21.11.2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του προγράμματος:
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σε συνεργασία μαζί της, σας
ενημερώνει ότι θα διανείμει φακές που έχει παραλάβει για τα άτομα που
έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής», μέσω του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Καλούνται οι ωφελούμενοι όπως προσέλθουν οι ίδιοι ή μέλος της
οικογένειά τους, ή μέσω άλλου προσώπου έχοντας εξουσιοδότηση, για την
παραλαβή των προϊόντων φέροντας μαζί τους ενδεικτικά Ταυτότητα και
ΑΜΚΑ, στο χώρο της αποθήκης (Δίπλα από Πυροσβεστική).
Αναφέρουμε ότι η διανομή θα γίνει Πέμπτη 23, Παρασκευή 24 και
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 9:00 έως 14:00.
Σημείωση: Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να ανταποκριθούν στην
πρόσκληση και να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί.
Πληροφορίες:
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας : 26240-29087
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας : 26240-22549
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest