Δελτίο Τύπου_05.12.2018 Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Αρχαία Ολυμπία, 05/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 8127
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του προγράμματος: «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σε συνεργασία μαζί της, σας ενημερώνει ότι θα διανείμει Προϊόντα στους ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», μέσω του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Καλούνται οι Ωφελούμενοι όπως προσέλθουν οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειά τους, ή μέσω άλλου προσώπου έχοντας εξουσιοδότηση, για την παραλαβή των προϊόντων φέροντας μαζί τους ενδεικτικά ταυτότητα και ΑΜΚΑ.
Αναφέρουμε ότι η διανομή θα ξεκινήσει από Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018
έως και Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο της Αποθήκης, Υπηρεσία
Καθαριότητας και ώρες 09:30 έως 14:00.
Σημείωση: Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να παραλάβουν την ποσότητα που τους αναλογεί για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα σύμφωνα με τον Κανονισμό του όλου Προγράμματος. Επίσης να τονίσουμε ότι οι Ωφελούμενοι του Προγράμματος θα ενημερωθούν κατά κύριο τρόπο με μήνυμα στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους για το ΚΕΑ.
Πληροφορίες:
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας : 26240-29087
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας : 26240-22549
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest