Δελτίο Τύπου_23.01.2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας ή στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου να τροποποιήσουν την αίτηση τους, στην περίπτωση που η πρώτη αίτηση έγινε το Φεβρουάριο του 2017 και μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία τροποποίηση. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι πως η τελευταία εγκεκριμένη αίτηση έχει ισχύ ενός έτους. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι ωφελούμενοι του προγράμματος να έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες είναι:
α. Να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε μηνιαία βάση, ώστε να δηλώνουν οποιαδήποτε μεταβολή στα εισοδήματα τους, στην περιουσιακή τους κατάσταση ή στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Ειδικότερα, όσοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, εξισωτική αποζημίωση, καθώς και όσοι πωλούν ελαιόλαδο, ή άλλα αγροτικά είδη και όσοι έχουν εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να προσέρχονται και να τροποποιούν την αίτηση τους. Τονίζεται ότι εφόσον η αίτηση δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνο χωρίς καμία τροποποίηση και δεν
υπάρχουν εισοδήματα ή άλλες αλλαγές που θα πρέπει να δηλωθούν, δεν απαιτείται κάποια παρέμβαση στην αίτηση.
β. Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
γ. Εφόσον έχουν κάρτα ανεργίας θα πρέπει να την ανανεώνουν.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Για πληροφορίες:
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
Τηλέφωνο: 2624022250 και 2624022549
Email: [email protected]

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest