Δελτίο Τύπου_24.07.2018

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ/νση: Πρ. Κονδύλη &X. Κοσμοπούλου
Τ.Κ. 27065 Αρχαία Ολυμπία
Τηλ. : 26240-22549, 22250
Fax : 26240-23124 Αρχαία Ολυμπία, 24/07/2018
E-mail:[email protected] Αρ. Πρωτ.: 4749
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δημότες – δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» τροποποιούνται βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο ΚΕΑ. Μετά την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση της αίτησης τους, ώστε να ενημερωθεί ο
πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑ για αυτή τη μεταβολή.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω υποχρέωσης ορίζεται η 01.08.2018 και ισχύει για παλιούς και νέους δικαιούχους.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Πρ. Κονδύλη & X. Κοσμοπούλου 1 ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26240-22549 και 22250, αρμόδιες υπάλληλοι Πρίνου Ελένη-Κοινωνική Λειτουργός και Αναστοπούλου Πολυξένη-Νοσηλεύτρια.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest