Φορέας Υλοποίησης:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1.074.925,84 €

Διαρθρωτικό Ταμείο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Περιγραφή:

Το παρών έργο αφορά στην διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής για την διέλευση αποκλειστικά πεζών και ποδηλάτων, στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας. Για λόγους ασφαλείας προβλέπεται και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων ανάγκης και εξυπηρετήσεων (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα κ.α.), όταν αυτό κριθεί αναγκαίο

Η τουριστική διαδρομή θα ακολουθεί αυστηρά το υφιστάμενο ίχνος του οδοστρώματος εκτός από τα σημεία όπου απαιτούνται οι απαραίτητες διαμορφώσεις για τη συναρμογή των νέων επιστρώσεων με τις υφιστάμενες (περιοχή γύρω από εκδοτήρια, χώρος στάσης στο ύψος του αρχαίου σταδίου). Επιπλέον θα αξιοποιηθεί η βάση και η υπόβαση της υφιστάμενης ασφάλτου ως υπόβαθρο για τις νέες επιστρώσεις, προκειμένου να περιοριστούν οι αποξηλώσεις στα ανώτερα στρώματα της οδοστρωσίας. Εκατέρωθεν του ίχνους της διαδρομής προβλέπεται εκσκαφή για την κατασκευή των απαραίτητων εγκιβωτισμών των νέων επιστρώσεων. Όσα από τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού (υφιστάμενα φωτιστικά) εμπίπτουν στο πλάτος εκσκαφής για την κατασκευή των εγκιβωτισμών, θα αποξηλώνονται με προσοχή, με σκοπό να επανατοποθετηθούν στην ίδια ή σε νέα θέση.

Η τουριστική διαδρομή προορίζεται να λειτουργεί σαν πεζόδρομος και παράλληλα σαν μια απρόσκοπτη ποδηλατική διαδρομή γι αυτό και για το σχεδιασμό της τέθηκε ως βασική συνθετική αρχή η επάλληλη χάραξη δύο διακριτών ζωνών διαφορετικού πλάτους και ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Στόχοι:

Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου και του ευρύτερου αρχαιολογικού τοπίου, η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης και η δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης του τουρισμού.

Αποτελέσματα:

Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής και ποδηλατικής διαδρομής περίπου 800 μέτρα μήκος στα όρια του Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας εντός τοπίου με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος