Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκίνησε την 1η Ιουνίου η διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με την αγορά εργασίας.

Ηαρμόδια Αντιδήμαρχος, κα Ρόη Αντωνοπούλου, υπογραμμίζει: «Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας ώστε εκτός από την οικονομική ενίσχυση να έχουν πρόσβαση ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωφελουμένων δημοτών μας θα γίνεται μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, που πραγματοποιούνται για την έκδοση του αρχείου πληρωμής του  συγκεκριμένου επιδόματος. Οι ωφελούμενοι Δημότες μας του ΕΕΕ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να αποφευχθούν παραλείψεις. Εάν κάτι δεν έχει καταστεί σαφές, παρακαλούμε τους Δημότες μας όπως επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας».

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

  • Εισοδηματική Ενίσχυση. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παροχή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Ενδεικτικά :
  • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
  • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
  • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
  • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει την παραπομπή των ωφελούμενων σε δράσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η καθολική υλοποίηση των δράσεων διασύνδεσης περιλαμβάνει την ενημέρωση των ωφελουμένων του ΕΕΕ για τις  “Υπηρεσίες 2ου πυλώνα” στο πλαίσιο συνεδρίας στο Κέντρο Κοινότητας. Η ενημέρωση συνίσταται σε εκτίμηση των αναγκών και διασύνδεση με προγράμματα που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του νοικοκυριού.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης, στο πλαίσιο συνάντησης του ωφελούμενου με εργασιακό σύμβουλο στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. Μετά την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης, ο ωφελούμενος θα μπορεί δυνητικά να παραπεμφθεί σε υφιστάμενες δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης.

Η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης της αίτησης . Σε περίπτωση που στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης δεν βρεθεί ατομικό σχέδιο δράσης, η αίτηση ανακαλείται από την ΗΔΙΚΑ. Οι ωφελούμενοι μπορούν να επανυποβάλουν  αίτηση τον επόμενο μήνα από το μήνα εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους για κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2624022549 & 2624022250, εσωτερικό: 5.

Σας επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19, η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού).

Το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest