-Η σημαντική συμβολή των κατοίκων της Κοινότητας Πλατάνου

Σε συνέχεια δημοσιευμένης παρέμβασής του σχετικά με το Αθλητικό Κέντρο στην δημοτική έκταση 120 στρεμμάτων, στην περιοχή Πλατάνου, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και της  ιστορίας των πραγματικών γεγονότων, ως προς την αγορά της έκτασης για το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αισθάνομαι την ανάγκη να επανέλθω, διευκρινίζοντας ορισμένα πράγματα.

Το 1999, με πρωτοβουλία του τότε Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ανδρέα Διαμαντάκου, με τη στήριξη του επίσης Δημοτικού Συμβούλου κ. Νίκου Παπαβασιλείου και του τότε Προέδρου της Κοινότητας Πλατάνου, κ. Ξενοφώντα Κανδρή,  ευαισθητοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία, συγκεντρώνοντας χρήματα για την αγορά έκτασης, με σκοπό τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου. Από το υστέρημά τους και με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για το χωριό τους, 94 κάτοικοι και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Πλατάνου κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό των 29.187.000 δραχμών, με το οποίο αγοράστηκαν τα πρώτα 30 στρέμματα.

Επί Δημαρχίας του αείμνηστου Γιάννη Σκουλαρίκη, αποφασίστηκε, με δαπάνες του Δήμου, η αγορά όμορων εκτάσεων 70 περίπου στρεμμάτων και μετέπειτα, επί Δημαρχίας Γιώργου Αηδόνη έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση άλλων είκοσι περίπου στρεμμάτων. Έτσι προέκυψε η συνολική έκταση των 120 στρεμμάτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το Αθλητικό Κέντρο, ένα από τα εμβληματικά έργα που η παρούσα Δημοτική Αρχή προωθεί προς υλοποίηση, μέσα όμως από μια ορθή και πλήρως μελετημένη διαδικασία».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest