Νέα έργα ανάπλασης, αυτή τη φορά στις Κοινότητες Αγίας Κυριακής και Τσιπιάνων, δημοπρατεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αισθητική ανάδειξή τους.

Ειδικότερα, στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής, προβλέπεται ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της υπάρχουσας κεντρικής πλατείας, όπου, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται κατασκευή κατάλληλου ύψους κράσπεδων η τοιχίων- πεζουλιών, τα οποία θα χρησιμεύσουν και ως πάγκοι, καθώς ο χώρος της πλατείας είναι ήδη πολύ περιορισμένος. Οι πάγκοι αυτοί θα έχουν ημικυκλική διάταξη, ανοιχτή προς το δρόμο. Θα γίνει επίστρωση πλακών από φυσική πέτρα διαφόρων διαστάσεων, αφού προηγουμένως θα έχει διαμορφωθεί με τις κατάλληλες χωματουργικές εργασίες η τελική στάθμη της πλατείας και θα έχει κατασκευαστεί βάση έδρασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Περιμετρικά της πλατείας προβλέπονται παρτέρια και σημεία για τη φύτευση δένδρων.

Για την αισθητική ενοποίηση του χώρου, θα επιστρωθεί με πλάκες από φυσική πέτρα μέσου πάχους 7 εκ. σε βάση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και τμήμα του κεντρικού δρόμου, σε μήκος περίπου 200 μ και θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια στα τμήματα εκείνα που το πλάτος του το επιτρέπει, τα οποία θα επιστρωθούν με ορθογωνισμένες πέτρινες πλάκες.

Στην Τ.Κ. Τσιπιάνων προβλέπεται λιθόστρωση στους δρόμους του κεντρικού τμήματος, με επίστρωση με πλάκες από φυσική πέτρα τμήματος του πρωτεύοντα δρόμου καθώς και των δρόμων γύρω από την εκκλησία. Προβλέπονται ακόμη οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης υπάρχοντος οδοστρώματος, εκσκαφές και κατασκευή υπόβασης και βάσης έδρασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και τελική επίστρωση με πλάκες από φυσική πέτρα διαφόρων διαστάσεων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου (10πμ).

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, αναφερόμενος στα έργα, δήλωσε: «Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα διαρκή αιτήματα των κατοίκων των Κοινοτήτων μας για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Με τα έργα αυτά στοχεύουμε στην ανάδειξη των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των δύο ορεινών μας οικισμών ώστε να καταστούν περισσότερο ελκυστικοί, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες».

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φλέσσας, δήλωσε: «Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, συνεχίζοντας το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει, αξιοποιεί και τώρα κάποιους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δημοπρατώντας τα δύο παραπάνω έργα μέσα από το Πράσινο Ταμείο, αλλά και από τη ΣΑΤΑ του Δήμου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής τους είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest