Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μέσω του Τμήματος Κοινωνικής  Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας, σε συνεργασία με το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ψυχικά πασχόντων, κατόπιν συνεργασίας με την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας “Αργώ” θα παρευρίσκεται στα  πυρόπληκτα χωριά της Αρχαίας Ολυμπίας.

«Στόχος των επιτόπιων ανακουφιστικών αυτών παρεμβάσεων είναι η περαιτέρω διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών του πυρόπληκτου πληθυσμού καθώς και παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις κοινωνικές δομές του Δήμου», ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ρόη Αντωνοπούλου.

Η ομάδα – κλιμάκιο που θα υλοποιήσει τις δράσεις απαρτίζεται από 4 ψυχολόγους και θα λειτουργήσει γραφείο στήριξης με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με στόχο τη συναισθηματική αποφόρτιση και ενδυνάμωση.

Πιο συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο θα παρευρίσκεται:

14/09 Αρχαία Ολυμπία, Γραφείο Στήριξης 11:00-15:00 (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

14/09 Πεύκες, Γραφείο Στήριξης 11:00- 14:00 (Αίθουσα πρώην Δημοτικού Σχολείου). 

14/09 Καυκωνία, ,Ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις 17:00- 20:00 ( χώρος συνάντησης Κοινοτικό Γραφείο).

15/09 Λάλα, Γραφείο Στήριξης 11:00-14:00 (χώρος συνάντησης Περιφερειακό Ιατρείο), Ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις 17:00-20:00 (χώρος συνάντησης Περιφερειακό Ιατρείο).                 

16/09 Πελόπιο, Γραφείο Στήριξης  11:00- 14:00, (χώρος συνάντησης Γραφείο Πολιτιστικού Συλλόγου, Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο), Ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις 16:00-19:00 (χώρος συνάντησης Γραφείο Πολιτιστικού Συλλόγου, Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο).

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest