Τη μετάθεση διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Στρεφίου για το διάστημα 9-17 Νοεμβρίου (από 14-21 Οκτωβρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί) αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η οποία συνεδρίασε σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Το σκεπτικό της εισήγησης, η οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, είναι η μικρή συμμετοχή των μικροπωλητών (μόλις 22 έως τώρα) η οποία προφανώς προέρχεται από την αδυναμία προσαρμογής τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, όπως το θέτει ο νέος νόμος για τη λειτουργία των πανηγύρεων. Οι μικροπωλητές εξέφρασαν επιφυλάξεις και δυσκολεύτηκαν να εναρμονιστούν με το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού. Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και θετική διάθεση για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, αποφασίστηκε η μετάθεση της εμποροπανήγυρης για αργότερα, προκειμένου να διευκολυνθούν στις διαδικασίας συμμετοχής τους (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, αιτήσεις κλπ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας που θα συνεδριάσει αμέσως μετά το τέλος των Δημοτικών εκλογών, θα αποφασίσει σχετικά επί της ως άνω εισήγησης της Επιτροπής.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest