Ξεκίνησε από την Δευτέρα 27 Ιουνίου η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με τη συμμετοχή των σαράντα ενός (41) ωφελούμενων που στελέχωσαν διάφορες δημοτικές υπηρεσίες.

Τους ωφελούμενους καλωσόρισε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ευχόμενος καλή συνεργασία και περιγράφοντας το γενικό πλαίσιο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους στον Δήμο. Ο κ. Γεωργιόπουλος περιέγραψε το γενικό πλαίσιο αρχών που διέπει τη λειτουργία του Δήμου, επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες που προέκυψαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2021 και τις απαιτήσεις που προϋποθέτουν σε επίπεδο διοίκησης. Έδωσε έμφαση στις ανάγκες που έχει ο Δήμος σε διοικητική υποστήριξη, ζητώντας από τους ωφελούμενους την ουσιαστική τους συμβολή στη διεκπεραίωση των καθηκόντων που αναλαμβάνουν.

Αντίστοιχες παραινέσεις έγιναν από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γιώργο Γεωργακόπουλο (αναπληρωτή Δήμαρχο), Βασίλη Αρβανίτη και Φώτη Κωσταριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest