Ξεκίνησε από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με τη συμμετοχή των πρώτων τριάντα (30) ωφελούμενων που στελέχωσαν διάφορες δημοτικές υπηρεσίες.

Τους ωφελούμενους καλωσόρισε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ευχόμενος καλή συνεργασία και περιγράφοντας το γενικό πλαίσιο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους στον Δήμο. Ο κ. Γεωργιόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δύσκολες συνθήκες που ενέσκηψαν και στους χώρους εργασίας εξαιτίας του κορονοϊού, εφιστώντας την προσοχή τους για τήρηση των μέτρων πρόληψης. Έδωσε επίσης έμφαση στις ανάγκες που έχει ο Δήμος σε διοικητική υποστήριξη, ζητώντας από τους ωφελούμενους την ουσιαστική τους συμβολή στην διεκπεραίωση των καθηκόντων που αναλαμβάνουν.

Αντίστοιχες παραινέσεις έγιναν από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Χάρη Σπηλιόπουλο, Ρόη Αντωνοπούλου, Παναγιώτη Φλέσσα και Βασίλη Αρβανίτη, ενώ η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Βασιλική Στάμου ενημέρωσε τους ωφελούμενους για την κατανομή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται άλλοι 39 ωφελούμενοι του ίδιου προγράμματος για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest