Συμβούλιο Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρβανίτης Βασίλειος         Πρόεδρος  Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)

Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος       Αντιπρόεδρος  Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)

Κωσταριάς Φώτιος             Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)

Μουζής Αντώνης                 Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)

Μπενέτσης Ανδρέας          Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)

Βασιλοπούλου Βικτωρία   Διευθύντρια σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου

                                                Αρχαίας Ολυμπίας

Πικέας Γεώργιος   Διευθυντής σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Πελοπίου,

Κωσταριάς Ιωάννης    Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Μπιρίτης Κωνσταντίνος    Δημότης