Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), θα υλοποιήσει πρόγραμμα ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19, του οποίου η χρηματοδότηση προέρχεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Θα διανεμηθούν βασικά επισιτιστικά αγαθά και για την ένταξη των ενδιαφερομένων κατοίκων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αίτηση
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας (Μάρτιος 2020 και έπειτα από το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)
 • Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9 φορολογικού έτους 2019
 • Βεβαίωση Ανεργίας όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)
 • Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ (φωτοτυπία)
 • Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου (σε περίπτωση διαζυγίου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)
 • Ηλεκτρονικό Ανανεωμένο Μισθωτήριο Ενοικίου από την Εφορία (σε περίπτωση λήξης, μαζί με το μισθωτήριο, φωτοτυπία την τελευταία απόδειξη πληρωμής)

    Σημειώνεται ότι:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι – μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που επιθυμούν να λάβουν τρόφιμα, καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της υπηρεσίας μας: [email protected], λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση του covid-19. (Μόνο σε εξαιρετική περίπτωση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 26240-22549 εσωτ. 151- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας).
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Εισοδηματικά όρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι: Το εισόδημα του δικαιούχου (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) να μην ξεπερνά τις 4.917 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 50% για τη σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Επισημαίνεται ότι:Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά που θα αποδεικνύουν       έγγραφο απόλυσης ή αναστολής εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου.

  Εκ του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest