Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ενημερώνει τους δημότες του ότι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου  2021 συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης,  η επιτροπή του άρθρ. 36 του Ν. 4508/2017 προκειμένου να εξεταστούν οι υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 30 Απριλίου 2020.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ.αριθ. 17/2021 απόφασης του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, την κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα, Αντιδήμαρχο αρμόδιο σε θέματα, Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κα Στεφανοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη ΔΕΗ Α.Ε Καταστήματος Πωλήσεων Πύργου και τον κο  Καραγιάννη Αντώνιο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Κοινωνική Λειτουργός, συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κα Πρίνου Ελένη για τον συντονισμό των εργασιών της επιτροπής και την τήρηση των πρακτικών.

Όπως σημείωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Αντωνοπούλου, «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάσαμε τις αιτήσεις των Δημοτών, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κείμενη Νομοθεσία. Ήταν η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο Δήμος μας προκειμένου να στηρίξει τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας με τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2624022549 & 2624022250, εσωτερικό: 5.

Στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19, η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού) και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest