Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως σημείωσε η κα Ροϊδούλα Αντωνοπούλου, Αντιδήμαρχος αρμόδια σε θέματα, Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «σύμφωνα με την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 3088), ορίζεται ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες».

Τον έλεγχο των προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος έχει αναλάβει Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ.αριθ. 17/2021 απόφασης του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γεώργιου Γεωργιόπουλου  και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, την κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα, Αντιδήμαρχο αρμόδιο σε θέματα, Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κα Στεφανοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη ΔΕΗ Α.Ε Καταστήματος Πωλήσεων Πύργου και τον κ.  Καραγιάννη Αντώνιο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, η χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και η εντολή άμεσης επανασύνδεσης των ευπαθών καταναλωτών, όπως προβλέπεται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο συντονισμός των εργασιών της επιτροπής έχει ανατεθεί στην  κα Πρίνου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό, Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα  2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2624022549, εσωτερικό:5. Στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest