Υπογράφηκαν μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του ανάδοχου εργολάβου οι συμβάσεις για τα δύο έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Πέρσαινας, Φολόης, Κούμανι (200.000€) και Αντρωνίου (250.000).

«Πρόκειται για δύο πολύπαθα έργα τα οποία, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις, έφτασε η ώρα να πάρουν σάρκα και οστάκαι να παραδοθούν σύντομα στους συνδημότες μας», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Φλέσσας, προσθέτοντας: «Δυστυχώς τα γραφειοκρατικά γρανάζια και οι διαδικαστικές αγκυλώσεις μας οδηγούν σε σημείο να συμβασιοποιούνται έργα με εξασφαλισμένα χρήματα από τη ΣΑΕ 401 δέκα και πλέον έτη μετά την εξεύρεση των χρημάτων! Μετά την επικαιροποίηση της μελέτης σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οι αναγκαίες βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας στις προαναφερόμενες Κοινότητες».

Οι βελτιώσεις συνίστανται κυρίως στην τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας. Στα τμήματα αυτά το κατάστρωμα της οδού λόγω κλίσης του εδάφους και της μη διευθέτησης των ομβρίων υδάτων έχει υποστεί διάβρωση, καθιστώντας δυσχερή την πρόσβαση στις καλλιέργειες. Το πρόβλημα στα τμήματα αυτά μεγιστοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, τόσο που γίνονται αδιάβατα, ακόμα και για τα γεωργικά μηχανήματα. Στόχος των έργων είναι στα συγκεκριμένα τμήματα να εξασφαλίζεται πλάτος δρόμου 3,50-4,00 μέτρα και τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες. Επίσης γίνεται εξομάλυνση των πολύ έντονων κλίσεων σε διάφορα σημεία των οδών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest