Επιστολή Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας προς Χρήστο Τριαντόπουλο

Την ένταξη και της Δημοτικής Ενότητας Φολόης στη δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ζητά με επιστολή του προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Όπως είναι γνωστό, στην εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται μόνο η Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, μαζί με άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας. Στην επιστολή του ο κ. Γεωργιόπουλος αναφέρεται σε προηγούμενη επικοινωνία του με τον κ. Τριαντόπουλο, όπου του είχε μεταφέρει την ανάγκη να ενταχθούν στα ευεργετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις οι πληγείσες από την πυρκαγιά Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης, επισημαίνοντας:

«Ωστόσο, στην ως άνω απόφαση, προφανώς εκ παραδρομής, δεν συμπεριλαμβάνεται η Δημοτική Ενότητα Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που επλήγη το ίδιο με τη Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας από την καταστροφική πυρκαγιά του 2021. Η Δ.Ε. Φολόης, μια περιοχή με δύσκολα γεωμορφολογικά δεδομένα και περιορισμένη προσβασιμότητα, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε φθίνουσα πορεία, αναπτυξιακά αλλά και δημογραφικά. Η μη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων κατ’ αντιστοιχία με άλλες πληγείσες περιοχές  θα επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα  προβλήματα στη Δ.Ε. Φολόης.

Με την παρούσα επιστολή ζητώ την αποκατάσταση του σφάλματος και την ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην προαναφερθείσα δράση επιχορήγησης πληγεισών επιχειρήσεων», τονίζει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Γεωργιόπουλος.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest