Καθαρισμό και συντήρηση όλων των υδατοδεξαμενών του Δήμου, τόσο στην έδρα όσο και στις κοινότητες, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Απριλίου η Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου.

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Νίκος Μαρούντας, η διαδικασία αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, αφενός μέσα στα πλαίσια των αυξημένων μέτρων προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αφετέρου για γενικότερους λόγους δημόσιας υγείας. Οι εργασίες προβλέπουν σε πρώτη φάση καθαρισμό και συντήρηση, ακολούθως μικροβιολογική εξέταση από χημικό και τέλος χλωρίωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του χημικού. Κατά την διαδικασία αυτή γίνεται και λεπτομερής καταγραφή όλων των υδατοδεξαμενών που υπάρχουν και στα 41 χωριά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι συνολικά πάνω από 90. Καταγράφεται ακόμη και η χωρητικότητα κάθε δεξαμενής, ώστε να εκτιμηθεί αν απαιτείται κάπου αντικατάσταση ή άλλου είδους παρέμβαση. Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. είναι να καθιερωθεί σε ετήσια βάση η συντήρηση και ο καθαρισμός των υδατοδεξαμενών του Δήμου, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν δεξαμενές που έχουν να καθαριστούν πάνω από οκτώ χρόνια.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest