-Προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΝ και Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας πρόκειται να υπογραφεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή, βελτίωση και ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Αρχαίας Ολυμπίας».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην πρόσφατη συνεδρίασή της, ενέκρινε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις  από τις αρμόδιες Αρχές η σύμβαση θα υπογραφεί από τις συμβαλλόμενες πλευρές. Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνεται στη στρατηγική της ΟΧΕ «Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία» και εντάχθηκε με ενέργειες του τότε Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και σημερινού Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου.

Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Πύργου και αντικείμενό της αποτελεί η βελτίωση και ανάδειξη δεκαπέντε μονοπατιών συνολικού μήκους 129.073 μέτρων στα ορεινά τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Φολόης, Λαμπείας και Λασιώνος. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 του οποίου η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου. Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 607.732,56€ (συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων και Φ.Π.Α.).

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών, τα οποία σε μεγάλο εύρος τους χρήζουν καθαρισμών, σήμανσης και τεχνικών αναβαθμίσεων, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Το δίκτυο αυτό θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως η πεζοπορία, η ορειβασία, η πρόσβαση περιπατητών σε ιδιαίτερα φυσικά περιβάλλοντα ή αξιοθέατα, ευνοώντας τη γνωριμία και την επαφή του ανθρώπου με τη φύση.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest