Τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο τη στήριξη και ανακούφιση των οικονομικά και κοινωνικά πληττόμενων δημοτών, προωθεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με τη συμβολή και του Κέντρου Κοινότητας στην υλοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ρόη Αντωνοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι έχουμε θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο τη στήριξη και ανακούφιση των οικονομικά και κοινωνικά πληττόμενων δημοτών μας. Το ένα πρόγραμμα αφορά σε κοινωνική δράση του Δήμου μας, ενόψει του Πάσχα, με δικούς μας πόρους και το άλλο είναι σύσταση δημοτικού παντοπωλείου στα πρότυπα του γνωστού σε όλους κοινωνικού παντοπωλείου με πόρους επίσης του Δήμου και με τη συμβολή όσων επιχειρηματιών και δημοτών έχουν τη δυνατότητα και την πρόθεση να συνεισφέρουν».

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Η πολυεπίπεδη πίεση που δέχεται η κοινωνία μας, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, επιτάσσουν την εφαρμογή ενδεδειγμένων λύσεων, την ενίσχυση των υπαρχόντων προγραμμάτων αλλά και την δημιουργία νέων, στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης και κοινωνικής φροντίδας, με διευρυμένα κριτήρια ένταξης, τα οποία θα περικλείουν μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού».

Το Κέντρο Κοινότητας

Η επιτακτική ανάγκη για διεύρυνση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση μιας ειδικής δομής, του Κέντρου Κοινότητας, η οποία λειτουργεί από τις 10 Απριλίου του 2017 και έχει συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών με σκοπό την ολιστική και με ποιοτικό τρόπο παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εργαζόμενες του Κέντρου Κοινότητας, μαζί με την κα Αντωνοπούλου, κατά την προετοιμασία των δύο νέων προγραμμάτων.

Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικός σκοπός της εν λόγω δομής είναι να παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Στελεχώνεται από τρεις υπάλληλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πιο συγκεκριμένα στελεχώνεται από δύο Κοινωνικές Λειτουργούς – η μια εκ των δύο είναι και  Συντονίστρια της δομής- και μία Νοσηλεύτρια. Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (έως σήμερα) ανέρχονται σε 910 άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, άνεργοι, μετανάστες, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι κ.α.).

Η κα Αντωνοπούλου τόνισε, καταλήγοντας: «Οι τρεις υπάλληλοί μας του Κέντρου Κοινότητας καλούνται να διασυνδέσουν τον πολίτη με προγράμματα και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιοτικού του επιπέδου και θα τον καταστήσουν ωφελούμενο της κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής πολιτείας. Εξυπηρετούμε καθημερινά πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί σφόδρα, τόσο από τη δεκαετή οικονομική κρίση όσο και την παρούσα υγειονομική κρίση, σε οικονομικό και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, επιδεικνύοντας σεβασμό, ευαισθησία, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest