-Παρεμβάσεις στις Κοινότητες Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών, Νεράιδας

Τη σύμβαση για την κατασκευή ενός νέου έργου αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Λάλα, Δούκα, Νεμούτας, Αχλαδινής, Μηλεών και Νεράιδας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παναγιώτης Φλέσσας και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θανάσης Μπέλτσος. Το έργο είναι προϋπολογισμού 550.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Προβλέπεται διαμόρφωση των αγροτικών οδών σε πλάτος 3,5 – 4 μέτρα με τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις και με πρόβλεψη απορροής όμβριων υδάτων.

Το έργο αυτό αποτελεί μια ακόμη παρέμβαση στις δυσκολίες της αγροτικής οδοποιίας και θα λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας των κατοίκων των προαναφερόμενων Κοινοτήτων από και προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης ο εργολάβος εγκαθίσταται και το έργο ξεκινά άμεσα, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12 μήνες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest