Την στήριξη της αγοράς της Αρχαίας Ολυμπίας με αποφάσεις και μέτρα που θα ανακουφίσουν τους επαγγελματίες από τις αρνητικές επιπτώσεις του κορονοϊού, προτείνει προς την Κυβέρνηση ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο κ. Γεωργιόπουλος, έπειτα και από επαφές που είχε με επαγγελματίες της Αρχαίας Ολυμπίας, καθορίστηκε ένα πρώτο πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο θα εξειδικευτεί μετά και από διαβούλευση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ηλείας. Τα αιτήματα αυτά έχουν ως εξής:

 1. Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων έως 31 Ιουλίου 2020.
 2. Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., των οποίων η προθεσμία έληγε την 29 Φεβρουαρίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020, έως 31 Ιουλίου 2020, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου.
 3. Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Ιουλίου 2020.
 4. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων ως 31/07/2020 σε εφορία και ΕΦΚΑΑ
 5. Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή, να εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 6. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερημένων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 7. Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής να διατηρούν τη ρύθμιση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων για έξι (6) μήνες.
 8. Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες των εξής κατηγοριών:
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις Εστίασης
  • Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις υπηρεσιών μεταφορών
 9. Πάγωμα πληρωμής ρυθμίσεων και αναστολή πληρωμής μέχρι 31 Ιουλίου 2020 για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τις κάτωθι επιχειρήσεις:
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις Εστίασης
  • Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις υπηρεσιών μεταφορών
 10. Εφαρμογή του προγράμματος Business Recovery: Αποζημίωση επιχειρήσεων για απώλεια εισοδήματος (από την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 13776/27.02.20 μέχρι και έξι μήνες μετά) είτε από Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε με ειδική άδεια να τεθεί υπό τον κανονισμό 651/2014 της ΕΕ για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
 11. Άτοκα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest