Η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, από το 1960. Ωστόσο, αν και από τότε έχουν γίνει τεράστια βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε ψυχολογικό και νομικό επίπεδο, οι συμπεριφορές παραμένουν ίδιες.

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που έχει την αφετηρία του σε κάποια νοσηρά στερεότυπα περί «ισχυρού και ασθενούς φύλου», παρά τις μακροχρόνιες προσπάθειες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για ισότητα των δύο φύλων. Φέτος στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας συστάθηκε για πρώτη φορά Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 6 ν.4604/2019,  και αποτελείται από οκτώ μέλη.

Η επιτροπή αυτή συστάθηκε προκειμένου να  προωθηθεί η ισότητα των φύλων και να τεθεί σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, καταρτίζοντας, κατόπιν διαβούλευσης, σχέδια δράσης και μεριμνώντας για την υλοποίησή τους, με τη λήψη μέτρων και δράσεων, που, με πρακτικούς τρόπους θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Έχει αναληφθεί η πρωτοβουλία  κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επιπροσθέτως, αποτελεί στόχο της Επιτροπής η ανάπτυξη και καλλιέργεια  σχέσεων με όλα τα αρμόδια όργανα και φορείς στην επικράτειά της, για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Όπως υπογράμμισε η Ρόη Αντωνοπούλου, Αντιδήμαρχος καιΠρόεδρος της Επιτροπής : «Εντός του έτους 2021 σκοπεύουμε να οργανώσουμε και συνδιοργανώσουμε με έτερους φορείς  ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργαστούμε με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, με τις υπηρεσίες της Εκπαίδευσης, με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.λ.π.»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest