Ένα τεράστιο πρόγραμμα έργων για ένα μικρό Δήμο παρουσιάστηκε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας ο οποίος ανέρχεται σε 14.027.732,65 ευρώ και εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Το πρωτόγνωρο αυτό πρόγραμμα αφορά πόρους από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από διεκδικήσεις που πέτυχε η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΥΑ για έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,  αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης αμιάντου, σύγχρονα μέσα τηλεπαρακολούθησης κλπ.Το ποσό αυτό, που είναι ισοσκελισμένο από πλευράς εσόδων – εξόδων, αποτυπώνει το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ που καλύπτει τις ανάγκες ενός δύσκολου Δήμου με προβλήματα και συχνές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα έργα:

  • «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού 4.997.000 € με ΦΠΑ (Αντώνης Τρίτσης).
  • «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Πελόπιο, Πλάτανο και Φλόκα, κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και σύνδεση με την ΕΕΛ – Β’ Φάση», προϋπολογισμού 3.464.000 € με ΦΠΑ (Αντώνης Τρίτσης).
  • «Τηλεπαρακολούθηση δικτύων ύδρευσης», με προϋπολογισμό 2.131.000 (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας).

Να σημειωθεί ότι στο “Αντώνης Τρίτσης” αναμένεται σύντομα να ενταχθεί και το μεγάλο έργο αντικατάστασης παλαιών δικτύων ύδρευσης αμιάντου ύψους 3,4 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα έξοδα του προϋπολογισμού κυριαρχούν οι δαπάνες για την πληρωμή των έργων, οι δαπάνες μισθοδοσίας, η συμμετοχή στον Διαβαθμιδικό και διάφορα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑ.

Καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος ανέφερε τα εξής: «Ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα ενός μικρού Δήμου πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τον πολίτη, ύψους 14 εκ. ευρώ, καλείται να υλοποιήσει η ΔΕΥΑ το 2022. Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΥΑ μελέτησαν με πληρότητα και διεκδίκησαν πόρους από το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τους εσωτερικούς μας συμβούλους, όπως και τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ, για τις μεγάλες προσπάθειες εκπόνησης και ωρίμανσης των μελετών μέσα από τις οποίες πετύχαμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας της πανδημίας. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε έργα και δράσεις για τον πολίτη, ώστε αυτός να λαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες και αγαθά, μέσα από μια ευρεία αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για να μπορεί όμως η ΔΕΥΑ να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, πρέπει και ο πολίτης να κατανοεί και να στηρίζει το έργο της ΔΕΥΑ».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας κ. Νίκος Μαρούντας, τόνισε: «Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑ για το 2022 μπορεί να παραλληλιστεί με τον προϋπολογισμό ενός μεγάλου Δήμου. Αυτό οφείλεται στην πολύ μεθοδική και συστηματική δουλειά που γίνεται από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τη ΔΕΥΑ για τη διεκδίκηση πόρων μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα. Πέραν αυτού, όμως, η ΔΕΥΑ έχει μεγάλα λειτουργικά έξοδα και επειδή παρέχει ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, πρέπει να έχει αντίστοιχα έσοδα για τις υπηρεσίες αυτές. Οι δημότες μας πρέπει να κατανοήσουν αυτή τη διάσταση της υπηρεσίας μας και να δείχνουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε η λειτουργία της ΔΕΥΑ να είναι βιώσιμη και ανταποδοτική».

Επίσης, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου τηλεπαρακολούθησης δικτύων ύδρευσης, που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό 2.131.000 εκ. καθώς και του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και εξυπηρέτησης πολιτών & επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 507.298,88 ευρώ. Αποφασίστηκε ακόμη η συγκρότηση επιτροπών δημοπράτησης των προαναφερόμενων έργων ενώ τέλος, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο βελτίωσης & επέκτασης των δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προϋπολογισμού 1.445.701,12 εκ. ευρώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest