Για ευπαθείς καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών, επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νίκος Αναστασόπουλος εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23.01.2023 (ΦΕΚ 276/23.01.2023 τεύχος Β’), με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τεύχος Β’) και δίνεται η δυνατότητα για αίτηση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε όσα νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως 31.12.2022 καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2624022549 & 22250, εσωτερικό:5.

Το Κέντρο Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest