Με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου.

Βασικό θέμα ήταν ο σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς και ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών για την λήψη προληπτικών μέτρων. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος επεσήμανε δύο σημαντικά προβλήματα, την έλλειψη πιστώσεων από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών καθώς και την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού για τον σκοπό αυτό. Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Με δεδομένο ότι απαγορεύεται η χρήση φωτιάς το χρονικό διάστημα από 01-05-2020 έως 31-10-2020, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνονται οι πολίτες (ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών εκτάσεων) των οποίων οι ιδιοκτησίες εφάπτονται αγροτικών – δασικών δρόμων να φροντίσουν άμεσα για:

– Τον καθαρισμό των οικοπεδικών τους εκτάσεων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών,  και φροντίσουν για την αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, καθώς και για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ακίνητα, για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. 

– Την κοπή κλαδιών των δέντρων, θάμνων κλπ που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ).

Σε αντίθετη περίπτωση τα προεξέχοντα κλαδιά θα κόβονται αυτοδίκαια και οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 Ν. 3585/2007. Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν προβούν στο καθαρισμό των οικοπεδικών τους χώρων, ο καθαρισμός θα γίνεται από συνεργεία του Δήμου και παράλληλα θα επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ανά τετραγωνικό μέτρο (500€ ανά στρέμμα).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest