Δυναμική είσοδο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης  έκανε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εκτελώντας την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εκπονείται βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου Ν. 4710/2020 και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, δήλωσε: «Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεν αρκείται σε μια απλή διαχείριση της καθημερινότητας αλλά καλείται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, ακολουθώντας σύγχρονα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί άξονα προτεραιότητας για το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) αλλά και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας σχεδιάζουμε λύσεις που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής για τους δημότες μας».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest