Η προγραμματική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας γίνεται σταδιακά πράξη, καθώς δύο ακόμη έργα που αφορούν αναπλάσεις και παιδικές χαρές σε Κοινότητες, μπαίνουν σε διαδικασία υλοποίησης.  

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ανακοινώνοντας την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Πράσινο Ταμείο για τα έργα:

-Διαμόρφωση – βελτίωση ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Καυκωνίας, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ.

-Κατασκευή παιδικών χαρών Τ.Κ. Βασιλακίου, Χελιδονίου, Νεμούτας, Πέρσαινας, Κούμανι, Στρεφίου, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.

«Έχουμε υποσχεθεί στους κατοίκους των Κοινοτήτων του Δήμου μας ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιώσουμε τις υποδομές και την αισθητική των χωριών μας», τόνισε ο κ. Γεωργιόπουλος, προσθέτοντας:

«Έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε στα χωριά μας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής στους κατοίκους αλλά και βιωσιμότητα, με ταυτόχρονη προϋπόθεση το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Είναι βέβαιο ότι με τα έργα αυτά θα ωφεληθούν πολλαπλώς τα χωριά μας, καθώς θα ενισχυθεί ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας, προσελκύοντας και περισσότερους επισκέπτες. Ταυτόχρονα θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να απολαύσουν το παιχνίδι τους σε ασφαλείς, πιστοποιημένες και κατάλληλα διαμορφωμένες παιδικές χαρές, μέσα στο πνεύμα του σύγχρονου παιχνιδιού, που συνδυάζει σωματική άσκηση, πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτης Φλέσσας, δήλωσε, από την πλευρά του: «Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο της διεκδίκησης κονδυλίων, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών του και δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην αισθητική αναβάθμιση των τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ασφάλεια των παιδιών, προέβη στην υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν τις δύο αναπλάσεις στις Τ.Κ. Πλατάνου και Καυκωνίας, καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Βασιλακίου, Χελιδονίου, Νεμούτας, Πέρσαινας, Κούμανι και Στρεφίου, σε συνέχεια της προμήθειας παιδικών χαρών που είναι σε εξέλιξη στις Τ.Κ.».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest