Τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αρχαία Ολυμπία συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αρχαία Ολυμπία.

Έγινε μια καταρχήν συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτιμήθηκε και από τις δύο πλευρές ότι η ακτινοβολία της Ολυμπίας (brand) της δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης ελλήνων και ξένων φοιτητών για ένα Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών, ξενόγλωσσο ή δίγλωσσο. Προς την κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο διαδικασιών για τα επόμενα βήματα.

Ξεκινά έτσι μια κοινή προσπάθεια που έχει στόχο να βάλει σε τροχιά υλοποίησης έναν πολύχρονο αγώνα της τοπικής κοινωνίας προκειμένου η Ολυμπία να επικυρώσει το πνευματικό της περιεχόμενο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest