Άσπρα Σπίτια

Τα Άσπρα Σπίτια (Τοπική Κοινότητα Άσπρων Σπιτιών – Δημοτική Ενότητα ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ), ανήκουν στον δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

Η επίσημη ονομασία είναι “τα Άσπρα Σπίτια”. Έδρα του δήμου είναι η Αρχαία Ολυμπία και ανήκουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου.

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, τα Άσπρα Σπίτια ανήκαν στο Τοπικό Διαμέρισμα Άσπρων Σπιτιών, του πρώην Δήμου ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ του Νομού ΗΛΕΙΑΣ.

Τα Άσπρα Σπίτια έχουν υψόμετρο 178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 37,612229439 και γεωγραφικό μήκος 21,7745922531.