Χελιδόνι

Το Χελιδόνι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα χωριά της Ηλείας.
Βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 360μ. 

Το 1835 όταν συγκροτήθηκαν οι πρώτοι δήμοι ανήκε στο Δήμο Ώλενος, απετέλεσε την πρώτη έδρα του δήμου, αλλά δεν υπάρχει πια ο οικισμός «Σουληνάρι».
Το 1841 με το Β.Δ. 22/01/1841 ΦΕΚ 5/8-3-1941 δημιουργείται ο δήμος Ωλενιαίων και η έδρα μεταφέρεται στο Λατζόι.

Το 1845 Β.Δ. 5/12/1845 ΦΕΚ 34/20-12-1845 ο δήμος μετονομάζεται σε Δήμο Ωλένης με την ίδια έδρα που στη συνέχεια εναλλάσσεται με το Καράτουλα. Το 1912 Β.Δ. 18/8/1912, ΦΕΚ Α256/1912 το Χελιδόνι αναγνωρίζεται ως αυτοτελής κοινότητα μαζί με το χωριό Μπάστα. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.