Δούκας

Ο Δούκας είναι χωριό που βρίσκεται στην βορειοανατολική Ηλεία. Γειτονικά χωριά του είναι ο Λάσδικας, οι Μηλιές, η Νεράιδα και ο Λάλας. Είναι το κύριο εμπορικό κέντρο της περιοχής αυτής. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Στην απογραφή του 2001 είχε 54 μόνιμους κατοίκους και σε αυτήν του 2011 είχε 34 μόνιμους κατοίκους.