ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροποποιείται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Στην τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Διοικητικές Υπηρεσίες

 1. Για πιστοποιητικά κάθε είδους, θα επικοινωνούν στα τηλ.26240 22549 – 22250 ή στο email [email protected] , fax 26240 – 29083.
 2. Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότωνθα επικοινωνούν στα τηλ. 26240 22549 – 22250 ή στο email [email protected] , fax 26240 – 29083. Για τις περιπτώσεις δηλώσεων ληξιαρχικών πράξεων θανάτων, θα προσέρχονται με προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση.
 3. Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις με fax: 26240 29083 και email στο [email protected]. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 26240 22549 – 22250.

Οικονομικές Υπηρεσίες

 1. Το Ταμείοθα δέχεται πληρωμές κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 26240 22549 – 22250. 
 2. Το Τμήμα Καταστημάτωνθα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 26240 22549 – 22250. 
 3. Το Τμήμα Προμηθειώνμόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 26240 22549 – 22250.
 4. Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικάμέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/. Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020. Οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση για επείγοντα θέματα, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 26240 22549 – 22250, fax 26240 – 29083.

ΚΕΠ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Φολόης θα λειτουργεί από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα εξυπηρετεί τους πολίτες ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ μόνο με ραντεβού, στο τηλ. 26240 42303.

Τεχνική Υπηρεσία

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλ. 26240 22549 – 22250. 

Τα Κέντρα Κοινότητας θα εξυπηρετούν μόνο αιτήσεις ΝΕΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ από τις 8.00 έως τις 13.30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 26240 22549 – 22250, fax 26240 – 29083.

Η εξυπηρέτηση στις Δημοτικές Ενότητες θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ.:

 • Δ.Ε. Φολόης 26240 42404
 • Δ.Ε. Λαμπείας 26243 60509
 • Δ.Ε. Λασιώνος 26240 61880

Επιπλέον:

 1. Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα κλπ.).
 2. Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες, γονείς).
 3. Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό ανάλογα με την φύση του αντικειμένου της εργασίας.

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 24/03/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον παραταθεί αντίστοιχα το διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest