Η συνεργασία και η συστηματική προσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ευοδώθηκαν με την άμεση υπογραφή από τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη της ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΕΠ δύο σημαντικών έργων ανάπλασης στην πόλη, την τουριστική διαδρομή από γέφυρα Κλαδέου έως Λιναριά και την διαμόρφωση εισόδου της πόλης. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέταξε για χρηματοδότηση την Πράξη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση τουριστικής διαδρομής για την διέλευση αποκλειστικά πεζών και ποδηλάτων, στα όρια του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας. Για λόγους ασφαλείας, προβλέπεται και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων ανάγκης και εξυπηρετήσεων (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα κ.α.), όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η διαμόρφωση της τουριστικής διαδρομής πεζών και ποδηλάτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοχεύει στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου και του ευρύτερου αρχαιολογικού τοπίου, στην προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης και στη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης του τουρισμού.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου, η μελέτη διαμόρφωσης προβλέπει τις ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίησή της και κυρίως, τον περιορισμό των εκσκαφών έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία του αρχαιολογικού χώρου και της δασικής έκτασης. Σε αυτό το πνεύμα, η μελέτη δεν επεμβαίνει στην υφιστάμενη γεωμετρία της οδού. Η τουριστική διαδρομή προορίζεται να λειτουργεί σαν πεζόδρομος και παράλληλα σαν μια απρόσκοπτη ποδηλατική διαδρομή. Έτσι, για το σχεδιασμό της διαδρομής τέθηκε ως βασική συνθετική αρχή η επάλληλη χάραξη δυο διακριτών ζωνών, διαφορετικού πλάτους και ποιοτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.074.925,84 ευρώ.

Η ανάπλαση εισόδου πόλης

Ο κ. Φαρμάκης υπέγραψε την ένταξη στο ίδιο πρόγραμμα και της ανάπλασης εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο αυτό προβλέπει:

– Αντικατάσταση υπαρχουσών επιστρώσεων δαπέδων και κρασπέδων πεζοδρομίων τηρώντας τις υφιστάμενες επιφάνειες και διόρθωση σημείων κόμβων μεταξύ οδών ή εισόδων πρατηρίων βενζίνης που υπάρχουν στην περιοχή.

– Τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών και κατασκευή ραμπών διάβασης ΑΜΕΑ στα όρια των οικοδομικών τετραγώνων.

– Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην ανατολική πλευρά της οδού (ρεύμα προς Πύργο) κατά 30 εκ προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη επιφάνεια κίνησης πεζών. Παράλληλα με την διαπλάτυνση αυτή, θα γίνει και εξομάλυνση των ορίων του πεζοδρομίου σύμφωνα με την νέα χάραξη του άξονα της οδού.

– Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε όλο το μήκος της περιοχής επέμβασης, τοποθετώντας έναν ενιαίο τύπο φωτιστικού. Αντίστοιχα, θα γίνει και αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών δικτύων, στην ίδια χάραξη, στα σημεία που αυτά παρουσιάζουν φθορές.

– Ασφαλτόστρωση εκ νέου στο τμήμα της οδού που περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης, καθώς λόγω της διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου, θα προκύψει νέα χάραξη του άξονά της. Κατά την νέα χάραξη, θα διατηρηθεί ενιαίο πλάτος οδού 7,20μ.

– Αντικατάσταση φρεατίων με νέα, χυτοσιδηρά στοιχεία υψηλής αντοχής, όπου χρειάζεται και αντικατάσταση οδηγών ομβρίων δεξιά και αριστερά της οδού με νέους αγωγούς ομβρίων. «Η αξία ενός μεγάλου έργου ή μίας σημαντικής παρέμβασης έχει ουσία όταν αλλάζει προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής. Όταν παρεμβαίνει στην καθημερινότητα με αποτέλεσμα. Και έχει μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις. Η ανάπλαση της εισόδου της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και η δημιουργία Τουριστικής Διαδρομής πεζών και ποδηλάτων από τον Κλαδέο μέχρι την Λιναριά, είναι μία προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει για να αλλάξει την Ολυμπία, όχι μόνο στην εικόνα αλλά δομικά» τόνισε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest