Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 624.706,05 € με Φ.Π.Α. (24%).

Αρχεία άρθρου