Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ»,

Αρχεία άρθρου