Ονοματεπώνυμο

Θέση

Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

Κωσταριάς Δημήτριος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρβανίτης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

Φλέσσας Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος

Κωσταριάς Φώτιος

Αντιδήμαρχος

Παναγόπουλος Λύσανδρος

Αντιδήμαρχος

Αντωνοπούλου Ροϊδούλα

Αντιδήμαρχος

Αναστασόπουλος Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

Μαρούντας Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Κοτζάς Ευθύμιος

Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης

Λινάρδος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιωτόπουλος Αριστείδης

Δημοτικός Σύμβουλος

Κρέζος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Κατσαντώνης Αθανάσιος (Νώντας)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γαλύφας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αηδόνης Γεώργιος

Επικεφαλής ελασ/νος Αντ/σης

Σοφιανός Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημητρόπουλος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μουζής Αντώνιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπασταύρου-Καννελοπούλου Κυριακούλα

Γραμματέας Δ.Σ.

Μπενέτσης Ανδρέας

Δημοτικός Σύμβουλος

Χριστόπουλος Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Γεωργούλης Γεώργιος του Ιωάννη

Επικεφαλής ελασ/νος Αντ/σης

Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Γιαννακόπουλος Πέτρος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαηλίου Σωτήριος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας (Youtube)