Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας: τηλ:2624029054

Προϊστάμενος Δ/νσης:
Βελισσάρη Ελένη ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών τηλ. 26240 22802

α) Τμήμα Τεχνικών Έργων: τηλ:26240 29064

 Προϊστάμενος: Μπέλτσος Αθανάσιος ΠΕ  Τοπογράφων Μηχανικών (Αναπληρωτής Προϊστάμενος) τηλ. 26240 29064

1. Χριστάκη Αιμιλία ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών

2. Δρακούλη Τασία ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

3. Καραντζάς Παναγιώτης ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών: τηλ:26240 23421

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνου Ιωσηφίνα ΤΕ Μηχανικών Έργων   Υποδομής  (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

1. Ζήκας Απόστολος ΔΕ Υδραυλικών

2. Χριστόπουλος Δημήτριος ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών

γ) Τμήμα Πολεοδομίας:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Τεχνικών Έργων