Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης Πρόεδρος Δ.Ε.
Λινάρδος Γεώργιος Τακτικό μέλος
Παπαηλιού Σωτήριος Τακτικό μέλος
Κρέζος Γεώργιος  Τακτικό μέλος
Σοφιανός Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Αρβανίτης Βασίλειος Τακτικό μέλος
Σπηλιόπουλος Χάρης Τακτικό μέλος
Γαλύφας Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος
Γκούβας Πέτρος Αναπληρωματικό μέλος
Μαρκοπούλου Θεοδώρα Αναπληρωματικό μέλος
Μαντάς Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος