Προϊστάμενος Διεύθυνσης:Γερασιμόπουλος Ανδρέας ΠΕ Πληροφορίκής

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών: τηλ:2624029072          

Προϊστάμενος : Γαλάνη Κωνσταντίνα ΔΕ  Διοικητικών (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

1. Μεταξιώτη Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

3. Νικολοπούλου Χριστίνα ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου: τηλ:2624029077

Προϊσταμένος: Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

  1. Ζούνη Δήμητρα ΤΕ  Διοικητικών Λογιστών
  2. Ταμίας Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με αναπληρωτή Ταμία την Γκολφίνου Παρασκευή ΔΕ Διοικητικών 
  3. Εισπράκτορας Γκολφίνου Παρασκευή ΔΕ Διοικητικών  με αναπληρωτή εισπράκτορα την Ζούνη Δήμητρα ΤΕ  Διοικητικών Λογιστών